uwccnj.org
HemImpotens

Impotens-behandling utan recept : Köpa på nätet - Bästa pris i Sverige

Behandla din erektila dysfunktion enkelt och snabbt med Uwccnj

Impotens betyder att man har problem med att få och/eller upprätthålla erektion – eller stånd som det heter på ett mer vardagligt språk. Med finare ord kallas det även för erektil dysfunktion (från engelskans ”erect”), men det är precis samma sak som impotens. Här hos Uwccnj finns flera olika behandlingar som hjälper dig att få bukt med dina potensproblem – från snabbverkande medel till tabletter som verkar under lång tid och de med gedigen dokumentation. Läs mer om dessa kliniskt testade mediciner längre ned.


Potensproblem? Snabb och trygg behandling finns att tillgå hos Uwccnj!

Uwccnj erbjuder ett diskret, smidigt, snabbt – och samtidigt väldigt säkert – alternativ till en vanlig, fysisk läkarkonsultation för dina potensproblem:

  • Välj preparat och fyll i ett onlineformulär hemma framför datorn – svara sanningsenligt på frågorna som både rör din generella hälsa och de specifika problem som har med potensen att göra.
  • En legitimerad läkare går noga igenom dina svar för att avgöra om du är lämplig för den impotens-behandling du valt.
  • Om du godkänns av läkaren kommer ett recept att skrivas ut och skickas till vårt apotek, som i sin tur förpackar din medicin och skickar den direkt hem till dig!

Läkemedel som hjälp vid impotensproblem

Hos vårt apotek finns tre olika preparat samt några variationer av dessa – alltså sex totalt – som hjälper mot erektionssvikt, vare sig du har problem att få upp den eller att behålla ståndet tillräckligt länge för ett tillfredsställande samlag. Kom dock ihåg att inga av dessa piller fungerar helt av sig själva; sexuell upphetsning är en nödvändighet för att dessa preparat ska ha någon effekt på erektionen.

Hur går det till i kroppen att få stånd?

Det kan vara intressant att känna till vad det är som gör att du får stånd. Så här går det till i fyra lättförståeliga steg:

1) Den grundläggande starten för en erektion är sexuell stimulering eller upphetsning. Syn, hörsel, känsel, minne – det finns många olika faktorer som påverkar de viktiga nervbanorna!

2) När den sexuella stimuleringen är ett faktum går det särskilda impulser till blodkärlen i penis, vilka utvidgas kraftigt (har du potensproblem är det ofta utvidgningen av blodkärlen som är den felande länken) och fylls med tillströmmande blod eftersom musklerna som omger svällkropparna slappnar av när detta sker.

3) När svällkropparna (en sorts vävnad med massor av små hålrum) i penis fylls med blod blir de större, men eftersom de omges av ett hölje av bindväv så begränsas deras storlek.

4) På grund av bindväven får det inte plats hur mycket blod som helst i svällkropparna som ryms inuti höljet, och när det är fullt kapas blodtillförseln. Penis växer inte bara under tiden, utan får och behåller även en styvhet som möjliggör penetrering och samlag.

Hur vanligt är erektionsbekymmer, och vad finns det för hjälp att tillgå?

Bara i Sverige finns det flera hundratusen män som är drabbade av någon grad av impotens. Trots att det är ett så vanligt problem är det tyvärr få som öppet vill diskutera det på grund av skam och skuldkänslor, och att gå till läkaren för att få olika typer av impotens-behandlingar kan kännas både obehagligt och genant.

Som tur är finns det receptbelagda och beprövade läkemedel som hjälper snabbt och effektivt, men innan du provar olika medel och mediciner i syfte att förbättra erektionsförmågan kan det vara bra att känna till vad du själv kan göra! Framför allt kan vanliga psykiska besvär som stress, prestationsångest och nervositet ha en negativ effekt på potensen.

Tillfälliga impotensproblem

Det kan alltså röra sig om tillfälliga impotensproblem som helt plötsligt dyker upp även om du inte varit drabbad tidigare. Du kanske är utmattad på grund av hårt arbete, stressad för att du inte lyckas få tiden att räcka till, eller oroar dig för att du inte kan leva upp till din partners förväntningar vad gäller sexuell aktivitet. Den psykologiska biten av det problematiska pusslet kan du ofta lägga själv genom ändrade vanor, tänka i nya banor eller genom att ta en annan väg mot målet: ett fungerande sexliv!

Fler möjliga orsaker till varför man inte får upp den

Åldern spelar stor roll. Hos unga män är orsaken oftast psykologisk och besvären kan komma hastigt och olustigt. Försök som sagt att ändra dina vanor, både i sexlivet och till vardags, för att se om det gör någon skillnad.

Hos äldre män kan olika blodrelaterade mediciner ha en negativ effekt för potensen, exempelvis om man har högt blodtryck och försöker sänka det med olika preparat. Även alkohol (förutom i väldigt små doser) påverkar negativt. Rökning och brist på motion samt övervikt är inte heller att rekommendera. Ju bättre hälsa du har generellt, desto lättare har du vanligtvis att uppnå erektion!

Vad kan du själv göra för att uppnå förbättrad erektion?

Prata!

Det är aldrig fel att prata med din partner och att ha en aktiv dialog. Samtal om sexlivet samt eventuella önskemål från båda håll kan resultera i ett lättat sinne, avslappning och, som resultat, lättare att få stånd under intima situationer. Underskatta aldrig kommunikationens effekt på både kropp och själ!

Prova något nytt!

Andra tips som är värda att ta till sig är exempelvis att variera sexställningarna, ha samlag olika tider på dygnet samt kanske ta en välbehövlig semester utan barnen, så att du och din partner får spendera lite kvalitetstid för er själva – alltså färre stress- och kravfaktorer. Prova något nytt som kan bryta den onda cirkeln – när en eller flera psykologiska bördor lyfts från dina axlar kan det få direkt effekt på dina möjligheter att få tillfredsställande erektion!

Forskning kring erektion

1996 utfördes en undersökning* på uppdrag av Socialstyrelsen som visade följande:

Ålder

  • Män yngre än 50 upplevde väldigt sällan problem med potensen.
  • I gruppen 51-69 år var det 6 % som hade svårigheter.
  • I åldersspannet 65-74 var siffran hela 25 %.

En viktig skillnad generellt var att män som ansåg sig ha en god hälsa överlag hade lättare att uppnå erektion. Här är ytterligare ett par intressanta punkter att lägga på minnet:

  • Hos diabetespatienter är hela 50 % drabbade av impotens.
  • Bland de män som söker hjälp för sin impotents är 70 % rökare eller före detta rökare.

Erektil dysfunktion är utan tvekan ett problem med stora mörkertal då de flesta av naturliga skäl inte basunerar ut sina besvär. När det potenshöjande Viagra lanserades skrevs fler än 20 miljoner preparat ut inom bara några månader – det visade på hur utbrett problemet var. Idag finns även andra mediciner mot erektil dysfunktion.

*Källa: http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/2328/manlig%20impotens.pdf?sequence=1

Problem med potensen kan vara tecken på höga blodfetter

Erektionsbesvär kan bero på att blodkärlen är åderförfettade, vilket i praktiken betyder att kärlen är tilltäppta och att blodet därför inte kan strömma genom dem normalt. Eftersom penis inte kan erigeras utan att den får ökad blodtillförsel till sig genom kärlen kan det finnas vissa gemensamma nämnare mellan svårigheter att få stånd och åderförkalkning.

Kardiolog Ronnie Willenheimer på Universitetssjukhuset MAS i Malmö menar att potensproblem kan vara ett tidigt tecken på kommande faror vad gäller flödet genom blodkärlen. Det finns studier* som visar att fler än 60 % av annars friska män som sökte hjälp för impotens hade höga blodfetter, cirka 25 % led av diabetes och ytterligare en fjärdedel diagnostiserades med förhöjt blodtryck.

10 % av studiernas deltagare var dessutom drabbade av kärlkramp från hjärtat – utan att själva märka av det! Enligt beräkningar löpte fler än hälften av dessa patienter risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom innan de fyllde 68.

*Källa: http://www.potenslinjen.se/potensproblem-en-varningssignal-hjart-karlsjukdom

Hur verkar de olika potensmedlen som finns att tillgå?

De aktiva ämnena i erkända Viagra, långsiktiga Cialis och snabbverkande Levitra har alla samma funktion: de vidgar blodkärlen i penis att så mer blod får plats – det gör att du lättare får och upprätthåller stånd. Skillnaderna har främst med verkningstid att göra, så välj det preparat som passar just din livsstil bäst!