uwccnj.org
Sluta rökaChampix

Champix utan recept : Köpa på nätet - Bästa pris i Sverige

Sluta röka med hjälp av Champix - bevisat effektiv hjälp

Mästare på rökavvänjning Förpackningar Uwccnj Tips Mer information

Champix är en receptbelagd medicin som hjälper dig att sluta röka, och som tillverkas av samma världskända företag som gör Viagra – nämligen amerikanska Pfizer. Läkemedlet godkändes 2006 för vuxna som vill ha hjälp med rökavvänjning.

Det som gör Champix till svårslagen mästare inom rökavvänjning är:

  • Kan göra dig rökfri på tre månader
  • Gör det mindre njutbart för dig att röka då de så kallade nikotinreceptorerna i hjärnan blockeras
  • Är helt fri från nikotin och är därför inte beroendeframkallande

På vilka sätt gör Champix (vareniklin) att jag kan upphöra med rökningen?

När du röker är det framför allt nikotinet som gör din hjärna beroende, och det Champix (eller snarare dess aktiva ämne vareniklin) gör är att det sätter sig på samma receptorer som nikotinet använder – på så sätt skickar det liknande signaler till hjärnan och ”lurar” den att du röker fast du förstås inte gör det!

Skulle du ändå känna röksug (signalerna från vareniklin är inte lika starka som de från en cigarett) kan det verksamma ämnet stoltsera med en dubbeleffekt – eftersom receptorerna i hjärnan blockeras av vareniklin får inte nikotinet samma effekt, och du upplever det som att det inte längre är lika tillfredsställande att röka.

Kliniska studier Så hanterar du Champix Biverkningar och riskfaktorer

Kliniska studier visar att vareniklin gör skillnad

Dubbelblindade, (alltså då både testpersonal och försökspersoner inte vet om de ger/tar riktiga piller eller placebo) kliniska studier har visat att Champix är en bevisat effektiv metod för att sluta röka.

Undersökningarna baserades på 2619 patienter som rökte tio eller fler cigaretter per dag. De fick en komplett behandling med Champix under tolv veckor, men följdes under ett helt år för att se om de fortsatte vara rökfria även efter medicineringen.

”Primär endpoint visade på statistisk överlägsenhet för CHAMPIX, jämfört med bupropion och placebo”

Ovanstående citat är hämtat från svenska FASS som tillhandahåller autentisk information om läkemedel. "Endpoint" är ett avslut inom en viss tidsperiod. I det här fallet betyder det att den statistiska överlägsenheten gällde för slutet av vecka fyra i studien. Nedan kan du själv se hur effektivt Champix aktiva ämne vareniklin är:

Två identiska studier genomfördes parallellt. ”v4” står för fyraveckorsbehandling och ”v52” visar hur det gick efter ett helt år. Procentsatserna visar på framgången.

Studie 1

v4 Champix: 44,4 %

v4 bupropion*: 29,5 %

v4 placebo: 17,7 %


v52 Champix: 22,1 %

v52 bupropion: 16,4 %

v52 placebo: 8,4 %


Studie 2

v4 Champix: 44 %

v4 bupropion: 30 %

v4 placebo: 17,7 %


v52 Champix: 23 %

v52 bupropion: 15 %

v52 placebo: 10,3 %

*Bupropion är det aktiva ämnet i läkemedlet Zyban som också används för att sluta röka, men det tillhandahålls inte av Uwccnj.

Vidare rapporterades det att patienter som behandlats med Champix upplevde mindre röksug och abstinensbesvär jämfört med de som bara fått sockerpiller.

Tilläggsbehandling i tolv veckor med Champix gav resultat

1927 försökspersoner deltog i en studie där de slumpmässigt testades med både Champix och placebo då de efter de tolv första veckorna blivit rökfria. Som du själv kan se här nedan visade det sig att det receptbelagda läkemedlet gör det lättare att sluta röka!

”v13–v24” visar de personer som lyckades sluta röka inom de tolv första veckorna, och som därefter fortsatt med en tilläggsbehandling om tolv veckor i syfte att hålla nikotinbegäret stången. Procenttalet visar andelen som lyckades med sin rökavvänjning under dessa veckor.

v13–v24 Champix: 70,6 %

v13–v24 placebo: 49,8 %

Denna studie visade också hur många som lyckades uppnå rökstoppet efter ett helt år, efter att ha genomgått en extra, tolv veckor lång behandling med Champix/placebo (alltså 24 veckor totalt).

v13–v52 Champix: 44 %

v13–v52 placebo: 37,1 %

Som du ser kan det löna sig att fortsätta med Champix även efter den första perioden på tolv veckor. Röksug kan kopplas till så mycket: vana att röka en viss tid på dygnet, vid en viss plats, innan en viss aktivitet och så vidare. Tilläggsbehandlingen hjälper dig att sluta röka – det visas här ovan!

Allt ingår i priset: läkarkonsultation, apoteksavgifter, läkemedel, frakt och support Leverans nästa arbetsdag Betalningsalternativ
Fakta
Namn på behandling: Champix
Aktiv substans: Vareniklin
Tillverkare: Pfizer
Beskrivning: Det enda receptbelagda läkemedlet som hjälper dig med att sluta röka.
Medicinsk status: Receptbelagt
Tas: Oralt
Tablett: Tablett
Dosering: 120 mg
För: För män eller kvinnor som vill sluta röka.
Skall tas: Komplicerat. Läs text.
Läkemedelsgruppen: Medel vid nikotinberoende
Inntak av alkohol: Rådfråga läkare
Amning: Använd inte
Under graviditeten: Använd inte