Doxycyclinförpackning från euroclinix produktförpackning för doxycyklin
tablettkarta doxycyline
Doxycyclinförpackning från euroclinix
Information

Doxycyklin (ett internationellt namn på svenska Doxyferm) är ett antibiotikum och tillhör en grupp som kallas för tetracykliner. Tetracykliner är kända som ”bredspektrumantibiotika” på grund av att de verkar mot ett brett spektrum av olika bakterier (det fungerar däremot inte mot virus). Detta innebär att Doxycyklin är verksamt mot en mängd olika infektioner, bland annat klamydia och en del andra könssjukdomar, urinvägsinfektioner, borrelia och kan dessutom förebygga malaria om du ska ut och resa.

Därför dominerar Doxycyklin

  • Har ett brett bakteriespektrum*
  • Kan tas oberoende av måltid
  • Beställ innan 17:00 så får du din behandling redan nästkommande vardag!

*Effektivt mot flera olika sorters bakterier och därmed effektivt mot flera olika besvär

Vad är Doxycyklin?

Till att börja med kommer detta läkemedel i form av en tablett, för eftersom det tas upp så lätt och snabbt i kroppen behöver man inte spruta in det direkt i blodet. Det räcker med ett glas vatten för att skölja ned den!

Det som gör Doxycyklin så effektivt mot bakterierna som orsakar klamydia är att det hämmar bakteriens proteintillverkning. Eftersom det finns proteiner på bakteriernas ytor som binder dem till andra proteiner i människokroppen (det är så bakterierna förökar sig) är det just denna funktion hos Doxycyklin som gör läkemedlet så effektivt mot klamydiabakterier. Det har även en liknande effekt mot malariaparasiter.

FAQs Leverans